Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 31/01/2019 23:55 Đến: 01/02/2019 04:55 Chuyến bay: EK393
Ngày về: 04/02/2019 09:30 Đến: 04/02/2019 19:40 Chuyến bay: EK392

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 31/01/2019 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 28/01/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 29,990,000 đ 29,990,000 đ 8,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 19,990,000 đ 19,990,000 đ 7,497,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Ghi chú

Miễn visa Dubai cho quốc tịch Âu, Úc, Mỹ trừ lại 1,500,000VNĐ, Tour thanh toán 100% giá trị tour. Tour không được phép huỷ, không thay đổi, không hoàn được.