Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/09/2018 23:55 Đến: 24/09/2018 04:55 Chuyến bay: EK393
Ngày về: 27/09/2018 09:30 Đến: 27/09/2018 19:40 Chuyến bay: EK392

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/09/2018 21:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 19/09/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 22,990,000 đ 22,990,000 đ 6,897,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 14,990,000 đ 14,990,000 đ 6,897,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Ghi chú

Tour thanh toán 100% giá trị tour. Tour không được phép huỷ, không thay đổi, không hoàn được.