Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 31/07/2019 10:05 Đến: 31/07/2019 19:45 Chuyến bay: TG551+TG517
Ngày về: 03/08/2019 20:55 Đến: 04/08/2019 09:05 Chuyến bay: TG518+TG550

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 31/07/2019 06:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 29/07/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 23,990,000 đ 23,990,000 đ 7,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 15,990,000 đ 15,990,000 đ 7,497,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Ghi chú

Miễn visa Dubai cho quốc tịch Âu, Úc, Mỹ trừ lại 1,500,000VNĐ,Tour thanh toán 100% giá trị tour. Tour không được phép huỷ, không thay đổi, không hoàn được.