Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 04/11/2017 19:45 Đến: 05/11/2017 06:55 Chuyến bay: SQ185+SQ478
Ngày về: 10/11/2017 10:45 Đến: 11/11/2017 10:55 Chuyến bay: SQ479+SQ172
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
04/11/2017 16:30 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
30/10/2017 14:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 57,990,000 đ 43,492,500 đ 17,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 9,900,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 45,990,000 đ 34,492,000 đ 13,797,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 9,900,000 đ
Ghi chú