Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 16/02/2018 19:50 Đến: 17/02/2018 06:50 Chuyến bay: SQ185+SQ478
Ngày về: 22/02/2018 13:45 Đến: 23/02/2018 11:00 Chuyến bay: SQ479+SQ178
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
16/02/2018 16:30 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 69,900,000 đ 52,425,000 đ 20,970,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 9,900,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 51,990,000 đ 34,492,000 đ 13,797,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 9,900,000 đ
Ghi chú