Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 25/10/2017 19:45 Đến: 26/10/2017 10:05 Chuyến bay: QR971 + QR1363
Ngày về: 31/10/2017 12:50 Đến: 01/11/2017 13:40 Chuyến bay: QR1370 + QR970
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
25/10/2017 16:30 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
23/10/2017 15:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 59,990,000 đ 44,992,500 đ 17,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 9,900,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 46,990,000 đ 35,242,000 đ 14,097,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 9,900,000 đ
Ghi chú