Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 17/02/2018 08:55 Đến: 18/02/2018 12:50 Chuyến bay: 3K556+MK647
Ngày về: 23/02/2018 19:40 Đến: 24/02/2018 15:05 Chuyến bay: 3K646+MK646
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
17/02/2018 05:30 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 74,990,000 đ 56,242,500 đ 22,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 9,900,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 54,990,000 đ 35,242,000 đ 14,097,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 9,900,000 đ
Ghi chú