Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 24/04/2018 20:55 Đến: 25/04/2018 06:05 Chuyến bay: TG557 + MS961
Ngày về: 02/05/2018 22:45 Đến: 03/05/2018 19:55 Chuyến bay: MS960 + TG556

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 24/04/2018 18:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 19/04/2018 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 56,900,000 đ 42,675,000 đ 17,070,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 9,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 36,990,000 đ 27,742,500 đ 9,297,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 9,000,000 đ

  Ghi chú