Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 27/04/2019 15:55 Đến: 27/04/2019 22:10 Chuyến bay: SQ183+SQ452
Ngày về: 30/04/2019 23:25 Đến: 01/05/2019 10:55 Chuyến bay: SQ451+SQ172

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 27/04/2019 13:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 24/04/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 45,990,000 đ 34,492,500 đ 13,797,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 9,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 33,990,000 đ 25,492,500 đ 8,100,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 9,900,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh Singapore ,ngày đi quá cảnh 5 tiếng, ngày về quá cảnh 2 tiếng 30 phút