Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 28/08/2019 15:55 Đến: 28/08/2019 22:10 Chuyến bay: SQ183+SQ452
Ngày về: 31/08/2019 23:25 Đến: 01/09/2019 10:55 Chuyến bay: SQ451+SQ178

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 28/08/2019 13:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 26/08/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 39,990,000 đ 29,992,500 đ 11,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 9,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 29,990,000 đ 22,492,500 đ 8,100,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 9,900,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh Singapore ,ngày đi quá cảnh 5 tiếng, ngày về quá cảnh 2 tiếng 30 phút