Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 22/05/2018 20:50 Đến: 23/05/2018 06:25 Chuyến bay: TG557+KQ887
Ngày về: 28/05/2018 23:55 Đến: 29/05/2018 19:45 Chuyến bay: KQ886+TG556

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 22/05/2018 18:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 17/05/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 139,990,000 đ 104,992,000 đ 41,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 111,990,000 đ 83,992,496 đ 32,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Ghi chú