Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/09/2019 20:50 Đến: 16/09/2019 06:25 Chuyến bay: TG557+KQ887
Ngày về: 21/09/2019 23:55 Đến: 22/09/2019 19:45 Chuyến bay: KQ886+TG556

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/09/2019 18:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 10/09/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 119,000,000 đ 89,250,000 đ 35,700,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 111,990,000 đ 83,992,496 đ 32,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Ghi chú