Thông tin chuyến bay
Ngày đi: 24/10/2017 20:50 Đến: 25/10/2017 06:25 Chuyến bay: TG557+KQ887
Ngày về: 30/10/2017 23:55 Đến: 31/10/2017 19:45 Chuyến bay: KQ886+TG556
Thông tin tập trung
Ngày giờ tập trung Nơi tập trung
24/10/2017 18:00 Vietravel
Thông tin họp đoàn
Ngày giờ họp đoàn
19/10/2017 15:00
Giá tour cơ bản
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 139,990,000 đ 104,992,000 đ 41,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
1,480,000 đ 10,990,000 đ
Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 109,990,000 đ 82,492,000 đ 32,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu theo khách hàng
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam Phụ thu phòng đơn
0 đ 10,990,000 đ
Ghi chú