Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/12/2017 20:50 Đến: 27/12/2017 06:25 Chuyến bay: TG557+KQ887
Ngày về: 01/01/2018 23:55 Đến: 02/01/2018 19:45 Chuyến bay: KQ886+TG556

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/12/2017 18:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 21/12/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 139,990,000 đ 104,992,000 đ 41,997,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 109,990,000 đ 82,492,000 đ 32,997,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 10,990,000 đ

  Ghi chú