Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 20/11/2018 09:15 Đến: 20/11/2018 18:45 Chuyến bay: VN651+MK647
Ngày về: 26/11/2018 19:40 Đến: 27/11/2018 14:20 Chuyến bay: MK646+VN650

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 20/11/2018 06:00
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 16/11/2018 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 77,990,000 đ 58,492,500 đ 23,397,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 9,900,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 56,990,000 đ 34,492,000 đ 13,797,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 9,900,000 đ

  Ghi chú