Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 18/09/2019 11:00 Đến: 18/09/2019 21:50 Chuyến bay: MH751+MH190
Ngày về: 26/09/2019 23:00 Đến: 27/09/2019 10:00 Chuyến bay: MH191+MH750

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 18/09/2019 08:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 16/09/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 34,990,000 đ 26,242,500 đ 10,497,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,800,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 28,990,000 đ 21,742,500 đ 9,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 8,800,000 đ

  Ghi chú