Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/06/2019 20:50 Đến: 16/06/2019 02:15 Chuyến bay: TG557+TG331
Ngày về: 21/06/2019 23:30 Đến: 22/06/2019 09:05 Chuyến bay: TG316+TG550

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/06/2019 18:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 12/06/2019 14:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 38,990,000 đ 29,242,000 đ 11,697,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,800,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 26,000,000 đ 19,500,000 đ 7,800,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 8,800,000 đ

  Ghi chú