Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/11/2017 12:15 Đến: 26/11/2017 15:20 Chuyến bay: SQ173
Ngày về: 01/12/2017 17:35 Đến: 01/12/2017 18:45 Chuyến bay: SQ186

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/11/2017 09:15
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 22/11/2017 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 21,990,000 đ 21,990,000 đ 21,990,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

Tiền bồi dưỡng cho HDV địa phương, tài xế tương đương 70,000VND/ngày/khách. Phòng Tiêu chuẩn không cửa sổ. Không có ăn trưa ngày đầu. Tip HDV mặt đất tương đương 70,000 VND/ khách/ ngày. nâng cấp phòng 3 sẽ đóng thêm phụ thu. Trẻ em có giường riêng. Không quà, tập trung tại sân bay.