Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 11/11/2018 09:15 Đến: 11/11/2018 14:15 Chuyến bay: VN522
Ngày về: 17/11/2018 15:25 Đến: 17/11/2018 18:50 Chuyến bay: VN523

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 11/11/2018 06:15
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 02/11/2018 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 41,990,000 đ 37,791,000 đ 33,592,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 35,200,000 đ 31,680,000 đ 28,160,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú