Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/03/2018 12:15 Đến: 15/03/2018 15:15 Chuyến bay: SQ177
Ngày về: 19/03/2018 17:35 Đến: 19/03/2018 18:45 Chuyến bay: SQ186

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/03/2018 09:15
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 09/03/2018 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 24,999,000 đ 22,491,000 đ 19,992,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,000,000 đ 18,000,000 đ 18,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

TOUR KHUYẾN MẠI. THANH TOÁN 100% TRONG 60 PHÚT. TOUR KHÔNG ĐƯỢC HỦY, KHÔNG HOÀN, KHÔNG CHUYỂN TOUR.