Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 02/11/2018 17:00 Đến: 02/11/2018 17:00 Chuyến bay:
Ngày về: 05/11/2018 08:00 Đến: 05/11/2018 08:00 Chuyến bay:

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 02/11/2018 14:00
Nơi tập trung
Ngày giờ họp đoàn

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,990,000 đ 9,990,000 đ 9,990,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

Phòng tiêu chuẩn không cửa sổ, 2 người/phòng. Người thứ 3 ở cùng phòng có phụ thu, vui lòng liên hệ phụ trách tour. Trẻ em giá như người lớn. TOUR KHÔNG HOÀN KHÔNG HỦY KHÔNG ĐỔI.