Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 11/12/2018 11:00 Đến: 11/12/2018 14:25 Chuyến bay: VJ2781
Ngày về: 12/12/2018 01:40 Đến: 12/12/2018 02:35 Chuyến bay: VJ2782

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 11/12/2018 07:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 10/12/2018 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 9,990,000 đ 9,990,000 đ 9,990,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

TOUR KHÔNG HOÀN, KHÔNG HỦY, KHÔNG CHUYỂN ĐỔI TOUR.