Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/02/2019 23:55 Đến: 02/02/2019 04:55 Chuyến bay: EK393
Ngày về: 10/02/2019 09:30 Đến: 10/02/2019 19:40 Chuyến bay: EK392

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/02/2019 20:55
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 25/01/2018 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 75,990,000 đ 68,391,000 đ 60,792,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 67,000,000 đ 60,300,000 đ 53,600,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú