Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/06/2018 23:55 Đến: 30/06/2018 20:50 Chuyến bay: EK393+EK175
Ngày về: 10/07/2018 23:45 Đến: 11/07/2018 20:00 Chuyến bay: EK132+EK392

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/06/2018 20:55
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 21/06/2018 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 69,990,000 đ 62,991,000 đ 5,000,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 18,400,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 18,400,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh Dubai chiều đi 11 giờ 15 phút, chiều về 3 giờ 35 phút.