Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/07/2018 19:15 Đến: 26/07/2018 06:55 Chuyến bay: QR971+QR115
Ngày về: 07/08/2018 18:30 Đến: 08/08/2018 13:55 Chuyến bay: QR184+QR970

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/07/2018 15:45
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 18/07/2018 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 99,990,000 đ 89,991,000 đ 79,992,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 80,450,000 đ 72,400,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

Hạn chót nhận hồ sơ 2/7. Quá cảnh Doha chiều đi 2h25, chiều về 1h15.