Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 27/06/2018 23:55 Đến: 28/06/2018 13:50 Chuyến bay: EK393+EK133
Ngày về: 09/07/2018 17:10 Đến: 10/07/2018 20:00 Chuyến bay: EK176+EK392

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 27/06/2018 20:55
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 20/06/2018 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 84,990,000 đ 76,490,000 đ 67,990,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) Giá trẻ em (Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) Giá trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 18,400,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh Dubai chiều đi 5 giờ 10 phút, chiều về 2 giờ 35 phút.