Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 31/03/2018 19:15 Đến: 01/04/2018 13:45 Chuyến bay: QR971+QR273
Ngày về: 08/04/2018 17:35 Đến: 09/04/2018 13:55 Chuyến bay: QR068+QR970

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 31/03/2018 15:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 23/03/2018 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 55,990,000 đ 50,391,000 đ 44,792,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 39,500,000 đ 29,625,000 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

TOUR KHÔNG CHUYỂN, KHÔNG HOÀN, KHÔNG HUỶ. Nếu hủy/chuyển tour sẽ mất 100% tiền tour. Thanh toán một lần 100% giá trị tour. Chỉ nhận khách đã có visa Schengen còn hạn hoặc được miễn visa Châu Âu.