Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/04/2018 18:30 Đến: 13/04/2018 09:35 Chuyến bay: TK168+TK1821
Ngày về: 21/04/2018 19:15 Đến: 22/04/2018 17:00 Chuyến bay: TK1594+TK170

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 12/04/2018 15:30
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 10/04/2018 16:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 65,990,000 đ 59,391,000 đ 52,792,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú

Tour không thay đổi, không chuyển, không huỷ được. Thanh toán 100% giá trị tour trong vòng 60 phút.