Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/06/2019 00:00 Đến: 22/06/2019 00:00 Chuyến bay:
Ngày về: 26/06/2019 00:00 Đến: 26/06/2019 00:00 Chuyến bay:

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 21/06/2019 00:00
Nơi tập trung Sân bay
Ngày giờ họp đoàn 17/06/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 35,890,000 đ 35,890,000 đ 35,890,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 23,700,000 đ 23,700,000 đ 23,700,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 0 đ
Phụ thu phòng đơn 0 đ

  Ghi chú