Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Tour Chiang Mai

Danh sách tour du lịch Chiang Mai

3.41/5 trong 419 Đánh giá
Được ví von là đóa hồng của miền Bắc Thái Lan, Chiang Mai với những thành phố cổ kính, yên bình, thiên nhiên hùng vĩ chính là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích khám phá…
pin
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.58/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-078-270919VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/09/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.59/5 trong 372 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-079-290919VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/09/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.45/5 trong 391 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-078-011019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 01/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.57/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-079-031019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.53/5 trong 378 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-080-041019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.55/5 trong 377 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-081-061019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.55/5 trong 381 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-080-081019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.63/5 trong 366 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-081-101019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.58/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-082-111019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.59/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-083-131019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.56/5 trong 374 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-082-151019VJ-V-9
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-083-171019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.62/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-084-181019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.64/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-085-201019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-084-221019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-085-241019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-086-251019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-087-271019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-086-291019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-087-311019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/10/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.43/5 trong 387 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-088-011119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 01/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.6/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-089-031119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.64/5 trong 366 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-088-051119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.65/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-089-071119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm) - Lễ hội thả đèn trời
4.61/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-090-081119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.61/5 trong 368 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-091-101119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-090-121119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Bay thẳng , Tour Tiết Kiệm)
4.66/5 trong 366 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN145-091-141119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-092-151119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Chiang Mai - Chiang Rai (Chiêm ngưỡng Chùa Xanh độc đáo, Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN146-093-171119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/11/2019
clock
Giờ đi: 11:35
price
Giá: 9,390,000 đ
date
Số ngày: 5
« 1 2 3 4 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS