Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Tour Gia Nghĩa

Danh sách tour du lịch Gia Nghĩa

4.71/5 trong 241 Đánh giá
Gia Nghĩa
pin
  Tiết kiệm
Đài Trung - Alishan - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc  (Khách sạn 3 sao, Tour Tiết Kiệm)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN4581-001-241019CI-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/10/2019
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Đài Trung - Alishan - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc  (Khách sạn 3 sao, Tour Tiết Kiệm) - Thu Hẹn Ước
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN4581-002-071119CI-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/11/2019
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Đài Trung - Alishan - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc  (Khách sạn 3 sao, Tour Tiết Kiệm) - Thu Hẹn Ước
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN4581-003-211119CI-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/11/2019
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Đài Trung - Alishan - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc  (Khách sạn 3 sao, Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN4581-005-191219CI-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/12/2019
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Đài Trung - Alishan - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc  (Khách sạn 3 sao, Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN4581-001-160220CI-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/02/2020
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Đài Trung - Alishan - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc  (Khách sạn 3 sao, Mùa Hoa Anh Đào ,Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN4581-002-230220CI-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/02/2020
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 15,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Đài Trung - Alishan - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc  (Khách sạn 3 sao, Mùa Hoa Anh Đào ,Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN4581-003-010320CI-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 01/03/2020
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 15,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Đài Trung - Alishan - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc  (Khách sạn 3 sao, Mùa Hoa Anh Đào ,Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN4581-004-150320CI-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/03/2020
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 15,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Đài Trung - Alishan - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc  (Khách sạn 3 sao, Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN4581-005-220320CI-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/03/2020
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS