Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Tour Ipoh

Danh sách tour du lịch Ipoh

4.67/5 trong 247 Đánh giá
Ipoh
Tour Ipoh thuộc chương trình Du lịch Malaysia , Xem thêm Kinh nghiệm du lịch Malaysia
pin
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm) - Lễ 2/9
4.59/5 trong 374 Đánh giá
code
NNSGN1752-015-310819VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/08/2019
clock
Giờ đi: 15:05
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm)
4.61/5 trong 373 Đánh giá
code
NNSGN1752-033-070919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/09/2019
clock
Giờ đi: 15:05
price
Giá: 6,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN1752-016-140919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/09/2019
clock
Giờ đi: 15:05
price
Giá: 6,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN1752-034-210919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/09/2019
clock
Giờ đi: 15:05
price
Giá: 6,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm)
4.63/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN1752-017-260919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/09/2019
clock
Giờ đi: 15:05
price
Giá: 6,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN1751-011-031119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/11/2019
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 6,890,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN1751-012-101119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/11/2019
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 6,890,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN1751-013-171119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/11/2019
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 6,890,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN1751-014-241119VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/11/2019
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 6,890,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 2 Tết
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN1751-001-260120AK-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 09:25
price
Giá: 11,590,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Kuala Lumpur - Ipoh (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 3 Tết
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN1751-002-270120AK-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/01/2020
clock
Giờ đi: 09:25
price
Giá: 11,590,000 đ
date
Số ngày: 4

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS