Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Tour Bali

Danh sách tour du lịch Bali

3.96/5 trong 1323 Đánh giá
Bali quyến rũ du khách thập phương bởi vẻ đẹp mỹ miều của những bãi biển xanh thẳm cũng như sự hùng vĩ của những ngọn núi lửa. Hòn đảo ở Indonesia này còn được xem là thiên đường du lịch với du khách Việt nhờ những dịch vụ nhà hàng, khách sạn thuộc loại cao cấp và những trải nghiệm thú vị được đánh giá nhất nhì thế giới mà không quá khó hay tốn kém để đến.
pin
  Giá Tốt
Bali (Khách sạn 4*, 01 ngày tự do, Tour Giá Sốc) - Lễ 2/9
4.43/5 trong 390 Đánh giá
code
NNSGN3001-035-0209193K-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 02/09/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.39/5 trong 398 Đánh giá
code
NNSGN3082-027-050919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.47/5 trong 392 Đánh giá
code
NNSGN3081-028-060919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/09/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Bali (Khách sạn 4*, 01 ngày tự do, Tour Giá Sốc)
4.55/5 trong 375 Đánh giá
code
NNSGN3001-036-0909193K-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/09/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.51/5 trong 380 Đánh giá
code
NNSGN3081-029-120919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/09/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN3081-030-130919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/09/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Bali (Khách sạn 4*, 01 ngày tự do, Tour Giá Sốc)
4.61/5 trong 373 Đánh giá
code
NNSGN3001-037-1809193K-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/09/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.65/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN3081-031-190919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/09/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN3081-032-200919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/09/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Bali (Khách sạn 4*, 01 ngày tự do, Tour Giá Sốc)
4.59/5 trong 371 Đánh giá
code
NNSGN3001-038-2309193K-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/09/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.66/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN3082-033-260919VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/09/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Bali (Khách sạn 4*, Tour Tiết Kiệm)
4.62/5 trong 366 Đánh giá
code
NNSGN309-011-021019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Giá Tốt
Bali (Khách sạn 4*, 01 ngày tự do, Tour Giá Sốc)
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN3001-039-0210193K-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.67/5 trong 363 Đánh giá
code
NNSGN3081-035-031019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN3081-036-041019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Bali (Khách sạn 4*, 01 ngày tự do, Tour Giá Sốc)
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
NNSGN3001-040-0710193K-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Bali (Khách sạn 4*, Tour Tiết Kiệm)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN309-012-091019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN3081-037-101019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN3081-038-111019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Bali (Khách sạn 4*, 01 ngày tự do, Tour Giá Sốc)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN3001-041-1410193K-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Bali (Khách sạn 4*, Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN309-013-161019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Giá Tốt
Bali (Khách sạn 4*, 01 ngày tự do, Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 363 Đánh giá
code
NNSGN3001-042-1610193K-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN3081-039-171019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN3081-040-181019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Giá Tốt
Bali (Khách sạn 4*, 01 ngày tự do, Tour Giá Sốc)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN3001-043-2110193K-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/10/2019
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Bali (Khách sạn 4*, Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN309-014-231019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN308-027-241019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tặng trải nghiệm Bali Swing, Tour Tiêu Chuẩn)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
NNSGN3081-001-251019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Bali (Khách sạn 4*, Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN309-002-301019VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 3
  Tiêu chuẩn
Bali (Resort 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN308-028-311019VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/10/2019
clock
Giờ đi: 08:05
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 4
« 1 2 3 4 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS