Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Tour Đài Trung

Danh sách tour du lịch Đài Trung

4.5/5 trong 276 Đánh giá
Là thành phố ở phía Tây miền trung Đài Loan, với diện tích khoảng 163 km2, Đài Trung là thành phố lớn thứ ba sau Đài Bắc và Cao Hùng. Thành phố này được xem là trung tâm văn hóa giáo dục của Đài Loan với nhiều đền đài, khu di tích. Đài Trung được đánh giá là một thành phố khá thơ mộng về cảnh sắc thiên nhiên, và phong phú về văn hóa, ẩm thực... đáng để du khách tham quan.
pin
  Giá Tốt
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.21/5 trong 429 Đánh giá
code
NNSGN45261-034-280819VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 28/08/2019
clock
Giờ đi: 07:25
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng (Khách sạn 3 sao, Tour Giá sốc) - Lễ 02/09
4.32/5 trong 415 Đánh giá
code
NNSGN456-042-290819VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/08/2019
clock
Giờ đi: 01:25
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Trung - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao, Tour Giá sốc) - Lễ 2/9
4.36/5 trong 406 Đánh giá
code
NNSGN4563-030-300819VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/08/2019
clock
Giờ đi: 10:25
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (Thưởng thức trái cây tại vườn, 5 Ngày 4 Đêm, Khách sạn 4 sao, Tour Tiết Kiệm)
4.33/5 trong 411 Đánh giá
code
NNSGN4524-027-030919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/09/2019
clock
Giờ đi: 09:40
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giảm ngay 1,000,000 đ khi thanh toán trực tuyến
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.29/5 trong 422 Đánh giá
code
NNSGN4526-035-040919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 04/09/2019
clock
Giờ đi: 07:25
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng (Thưởng thức trái cây tại vườn, Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.35/5 trong 403 Đánh giá
code
NNSGN4566-043-050919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/09/2019
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Trung - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao, Tour Giá sốc)
4.48/5 trong 387 Đánh giá
code
NNSGN4563-031-060919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/09/2019
clock
Giờ đi: 10:25
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (thưởng thức trái cây tại vườn, Khách sạn 4 sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.34/5 trong 404 Đánh giá
code
NNSGN4503-022-100919VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 10/09/2019
clock
Giờ đi: 09:40
price
Giá: 16,990,000 đ
date
Số ngày: 6
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.45/5 trong 397 Đánh giá
code
NNSGN4526-036-110919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/09/2019
clock
Giờ đi: 07:25
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng (Thưởng thức trái cây tại vườn, Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.46/5 trong 389 Đánh giá
code
NNSGN4566-044-120919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/09/2019
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Trung - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao, Tour Giá sốc)
4.52/5 trong 382 Đánh giá
code
NNSGN4563-032-130919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 13/09/2019
clock
Giờ đi: 10:25
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Bắc - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc - Đào Viên (Khách sạn 3 sao, Tour Giá Sốc)
4.56/5 trong 381 Đánh giá
code
NNSGN4561-025-170919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/09/2019
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (Thưởng thức trái cây tại vườn, 5 Ngày 4 Đêm, Khách sạn 4 sao, Tour Tiết Kiệm)
4.51/5 trong 384 Đánh giá
code
NNSGN4524-029-170919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 17/09/2019
clock
Giờ đi: 09:40
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.52/5 trong 380 Đánh giá
code
NNSGN4526-037-180919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 18/09/2019
clock
Giờ đi: 07:25
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng (Thưởng thức trái cây tại vườn, Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.56/5 trong 376 Đánh giá
code
NNSGN4566-045-190919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/09/2019
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Trung - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao, Tour Giá sốc)
4.6/5 trong 374 Đánh giá
code
NNSGN4563-033-200919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 20/09/2019
clock
Giờ đi: 10:25
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc -  Đào Viên (Khách sạn 4 sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.63/5 trong 369 Đánh giá
code
NNSGN450-023-220919CI-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/09/2019
clock
Giờ đi: 09:50
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Tiêu chuẩn
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (thưởng thức trái cây tại vườn, Khách sạn 4 sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.56/5 trong 379 Đánh giá
code
NNSGN4503-024-240919VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/09/2019
clock
Giờ đi: 09:40
price
Giá: 16,990,000 đ
date
Số ngày: 6
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.62/5 trong 373 Đánh giá
code
NNSGN4526-038-250919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/09/2019
clock
Giờ đi: 07:25
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng (Thưởng thức trái cây tại vườn, Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.63/5 trong 370 Đánh giá
code
NNSGN4566-046-260919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 26/09/2019
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Trung - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao, Tour Giá sốc)
4.58/5 trong 373 Đánh giá
code
NNSGN4563-034-270919VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/09/2019
clock
Giờ đi: 10:25
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc -  Đào Viên (Khách sạn 4 sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.62/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN450-024-290919CI-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/09/2019
clock
Giờ đi: 09:50
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 6
  Giá Tốt
Đài Bắc - Nam Đầu - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc - Đào Viên (Khách sạn 3 sao, Tour Giá Sốc)
4.37/5 trong 403 Đánh giá
code
NNSGN4561-026-011019VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 01/10/2019
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.51/5 trong 386 Đánh giá
code
NNSGN4526-039-021019VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/10/2019
clock
Giờ đi: 07:25
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng (Thưởng thức trái cây tại vườn, Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.54/5 trong 382 Đánh giá
code
NNSGN4566-047-031019VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/10/2019
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Trung - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc (Khách sạn 3 sao, Tour Giá sốc)
4.58/5 trong 378 Đánh giá
code
NNSGN4563-035-041019VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/10/2019
clock
Giờ đi: 10:25
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc - Đào Viên (Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.56/5 trong 375 Đánh giá
code
NNSGN4526-040-091019VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/10/2019
clock
Giờ đi: 07:25
price
Giá: 10,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Đài Bắc - Nam Đầu - Đài Trung - Cao Hùng (Thưởng thức trái cây tại vườn, Khách sạn 3 sao, Tour Mua Ngay)
4.54/5 trong 379 Đánh giá
code
NNSGN4566-048-101019VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 01:00
price
Giá: 10,590,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Đài Trung - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc (Khách sạn 4 sao, Tour tiêu chuẩn)
4.63/5 trong 369 Đánh giá
code
NNSGN4512-049-101019CI-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 11:20
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Cao Hùng - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Bắc -  Đào Viên (Khách sạn 4 sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN450-025-111019CI-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/10/2019
clock
Giờ đi: 09:50
price
Giá: 17,990,000 đ
date
Số ngày: 6
« 1 2 3 4 5 6 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS