Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Tour Kyaikhtiyo

Danh sách tour du lịch Kyaikhtiyo

4.7/5 trong 238 Đánh giá
Ngôi chùa Kyaiktiyo không chỉ là một sự sáng tạo tuyệt vời của thiên nhiên, mà còn được gọi là Hòn Đá Vàng. Đây là một địa điểm hành hương du lịch Phật giáo tại Myanmar, một trong ba địa điểm hút khách du lịch nhất ở đất nước này. Chùa Kyaiktiyo ngày càng trở nên hấp dẫn đối với khách hành hương, du lịch. Và tảng đá thiêng càng trở nên kỳ bí hơn đối với khách thập phương.
pin
  Tiết kiệm
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
4.46/5 trong 389 Đánh giá
code
NNSGN250-090-290819VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/08/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 15,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
4.51/5 trong 380 Đánh giá
code
NNSGN251-036-040919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
4.61/5 trong 370 Đánh giá
code
NNSGN250-091-120919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 13,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
4.6/5 trong 374 Đánh giá
code
NNSGN251-037-180919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 18/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
4.61/5 trong 372 Đánh giá
code
NNSGN250-092-260919VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/09/2019
clock
Giờ đi: 09:35
price
Giá: 13,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN250-093-101019VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 13,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
4.65/5 trong 366 Đánh giá
code
NNSGN251-038-231019VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/10/2019
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
NNSGN251-039-201119VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/11/2019
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiết kiệm
Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Yangon (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN250-094-051219VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/12/2019
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 13,990,000 đ
date
Số ngày: 4
  Tiết kiệm
Hành Trình Khám Phá Myanmar : Yangon - Kyaikhtiyo - Golden Rock - Bago - Thanlyin (Tour Tiết Kiệm)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
NNSGN251-040-181219VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/12/2019
clock
Giờ đi: 09:20
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS