Cà Mau quê hương của Bác Ba Phi, là thành phố trẻ 300 năm, là cực nam Việt Nam với 3 mặt tiếp giáp biển. Điểm hấp dẫn của Cà Mau là các đình quán cổ, khu di tích lịch sử, và tham quan vườn chim trong Rừng U Minh. Đặc sản nổi tiếng của Cà Mau phải kể đến mắm cá lóc, ba khía, tôm cua sò…
3.86/5 trong 368 Đánh giá
pin
Trải nghiệm du lịch với hình ảnh 360

   |   

Miền Tây - Bạc Liêu - Nhà Thờ Cha Diệp - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ  (Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.63/5 trong 370 Đánh giá
  NDSGN845-003-180119XE-D
  Khởi hành: 18/01/2019 04:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 5
2,890,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn tương đương 3*, 4* và 5*, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.64/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN846-008-190119XE-D
  Khởi hành: 19/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn tương đương 3*, 4* và 5*, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.59/5 trong 375 Đánh giá
  NDSGN846-009-220119XE-D
  Khởi hành: 22/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 3*& 4*, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.66/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN846-010-240119XE-D
  Khởi hành: 24/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,490,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Bạc Liêu - Nhà Thờ Cha Diệp - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ  (Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.63/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN845-004-250119XE-D
  Khởi hành: 25/01/2019 04:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 6
2,890,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn tương đương 3*, 4* và 5*, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.65/5 trong 370 Đánh giá
  NDSGN846-011-260119XE-D
  Khởi hành: 26/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn tương đương 3*, 4* và 5*, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.68/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN846-012-290119XE-D
  Khởi hành: 29/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 3*&4* Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.63/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN846-013-310119XE-D
  Khởi hành: 31/01/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,490,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Bạc Liêu - Nhà Thờ Cha Diệp - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ  (Khách sạn 4*&5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 2 Tết-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.61/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN845-100-060219XE-D
  Khởi hành: 06/02/2019 04:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 6
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - Cồn Sơn (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 2 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.6/5 trong 371 Đánh giá
  NDSGN848-002-060219XE2-D
  Khởi hành: 06/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - Cồn Sơn (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 2 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.63/5 trong 371 Đánh giá
  NDSGN848-001-060219XE1-D
  Khởi hành: 06/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 2 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.6/5 trong 374 Đánh giá
  NDSGN846-100-060219XE1-D
  Khởi hành: 06/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
4,190,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 2 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.59/5 trong 378 Đánh giá
  NDSGN846-101-060219XE2-D
  Khởi hành: 06/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
4,190,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Bạc Liêu - Nhà Thờ Cha Diệp - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ  (Khách sạn 4*&5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 3 Tết
  
4.6/5 trong 373 Đánh giá
  NDSGN845-101-070219XE-D
  Khởi hành: 07/02/2019 04:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 5
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 3* và 4* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 3 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.63/5 trong 368 Đánh giá
  NDSGN846-106-070219XE3-D
  Khởi hành: 07/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 3
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 3 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.64/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN846-104-070219XE2-D
  Khởi hành: 07/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
4,190,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Bạc Liêu - Nhà Thờ Cha Diệp - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ  (Khách sạn 4*&5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 4 Tết
  
4.67/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN845-102-080219XE-D
  Khởi hành: 08/02/2019 04:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 5
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 4 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.66/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN846-108-080219XE1-D
  Khởi hành: 08/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
4,190,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 4 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.66/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN846-109-080219XE2-D
  Khởi hành: 08/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
4,190,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 5 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.65/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN846-111-090219XE1-D
  Khởi hành: 09/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 6 Tết
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN846-112-100219XE1-D
  Khởi hành: 10/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 8 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.68/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN846-113-120219XE1-D
  Khởi hành: 12/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 8 Tết - Giờ Vàng Tour Tết
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN846-113-120219XE1-D-O-9
  Khởi hành: 12/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 9 Tết
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN846-114-130219XE1-D
  Khởi hành: 13/02/2019 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 4* và 5* trọn tour, Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 10 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN846-115-140219XE1-D
  Khởi hành: 14/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Bạc Liêu - Nhà Thờ Cha Diệp - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ  (Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN845-006-150219XE-D
  Khởi hành: 15/02/2019 04:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
2,890,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn tương đương 3*, 4* và 5*, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN846-014-160219XE-D
  Khởi hành: 16/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn tương đương 3*, 4* và 5*, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN846-015-190219XE-D
  Khởi hành: 19/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn tương đương 3*, 4* và 5*, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN846-016-210219XE-D-1
  Khởi hành: 21/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,690,000 đ
CHI TIẾT
Miền Tây - Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (khách sạn 3*& 4*, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN846-016-210219XE-D
  Khởi hành: 21/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,490,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 72 tours  
imgLoader

Tại Cà Mau Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Cà Mau,
Để hiểu hơn về Cà Mau Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Cà Mau
Bài viết về Cà Mau

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008