Đà Lạt mộng mơ nơi mimosa và ngàn hoa khoe sắc, từ đồi Robin ngắm Hồ Tuyền Lâm, núi Voi, viếng Thiền Viện Trúc Lâm, thăm Dinh Bảo Đại, tản bộ dưới những tán thông, ngắm biệt thự cổ, nhấm nháp ly café ấm áp trong thời tiết se lạnh. Những chuyến xe ngựa thổ mộ chạy quanh Hồ Xuân Hương cũng là nét duyên của Đà Lạt mờ sương.
3.84/5 trong 1464 Đánh giá
pin

   |   

Đà Lạt - Giao Lưu Văn Hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên (Khách Sạn 3* cao cấp.Tour Tiết Kiệm)
  
4.52/5 trong 385 Đánh giá
  NDSGN536-008-260219XE-V-1
  Khởi hành: 26/02/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
2,590,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn tương đương 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.61/5 trong 371 Đánh giá
  NDSGN523-017-270219XE-V-1
  Khởi hành: 27/02/2019 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 4
  Giảm giá khi thanh toán online
5,190,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Tour Tiết Kiệm)
  
4.55/5 trong 378 Đánh giá
  NDSGN523-017-270219XE-V
  Khởi hành: 27/02/2019 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh  (Khách sạn 3* cao cấp. Tour Tiết Kiệm)
  
4.6/5 trong 372 Đánh giá
  NDSGN548-016-280219XE-V
  Khởi hành: 28/02/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,190,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Tour tiết kiệm)
  
4.44/5 trong 392 Đánh giá
  NDSGN537-009-010319XE-V-1
  Khởi hành: 01/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
2,290,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Tour tiết kiệm)
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN537-009-010319XE-V-2
  Khởi hành: 01/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 8
2,290,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Khách Sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN544-009-020319XE-V-1
  Khởi hành: 02/03/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 5
3,890,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Tour Tiết Kiệm)
  
4.59/5 trong 371 Đánh giá
  NDSGN544-009-020319XE-V
  Khởi hành: 02/03/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
2,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Giao Lưu Văn Hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên (Khách Sạn 3*.Tour Tiết Kiệm)
  
4.6/5 trong 370 Đánh giá
  NDSGN536-009-050319XE-V-1
  Khởi hành: 05/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 8
2,290,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Giao Lưu Văn Hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên (Khách Sạn 2*.Tour Tiết Kiệm)
  
4.6/5 trong 372 Đánh giá
  NDSGN536-009-050319XE-V
  Khởi hành: 05/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
1,890,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Tour Tiết Kiệm)
  
4.59/5 trong 374 Đánh giá
  NDSGN523-019-060319XE-V
  Khởi hành: 06/03/2019 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn tương đương 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.63/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN523-019-060319XE-V-1
  Khởi hành: 06/03/2019 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
5,190,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh  (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN548-017-070319XE-V-1
  Khởi hành: 07/03/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 3
3,890,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Tour tiết kiệm)
  
4.66/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN537-010-080319XE-V
  Khởi hành: 08/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 7
1,890,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Tour tiết kiệm)
  
4.67/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN537-010-080319XE-V-1
  Khởi hành: 08/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
2,290,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt Máy Bay - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Đất Sét (Khách sạn 3* cao cấp. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.61/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN533-003-080319VJ-D
  Khởi hành: 08/03/2019 06:10
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn tương đương 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.65/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN523-020-090319XE-V-1
  Khởi hành: 09/03/2019 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
5,190,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN523-020-090319XE-V
  Khởi hành: 09/03/2019 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Khách Sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.63/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN544-010-090319XE-V-1
  Khởi hành: 09/03/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 3
3,890,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Tour Tiết Kiệm)
  
4.66/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN544-010-090319XE-V
  Khởi hành: 09/03/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
2,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Giao Lưu Văn Hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên (Khách Sạn 2*.Tour Tiết Kiệm)
  
4.66/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN536-010-120319XE-V
  Khởi hành: 12/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
1,890,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Giao Lưu Văn Hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên (Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN536-010-120319XE-V-1
  Khởi hành: 12/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
2,290,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN523-021-130319XE-V
  Khởi hành: 13/03/2019 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn tương đương 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN523-021-130319XE-V-1
  Khởi hành: 13/03/2019 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
5,190,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh  (Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN548-018-140319XE-V
  Khởi hành: 14/03/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
2,990,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Madagui - Đồi chè Cầu Đất - Cà phê Mê Linh  (Khách sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN548-018-140319XE-V-1
  Khởi hành: 14/03/2019 05:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
3,890,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Tour tiết kiệm)
  
4.7/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN537-011-150319XE-V
  Khởi hành: 15/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
1,890,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt - Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét (Khách Sạn 3* cao cấp. Tour tiết kiệm)
  
4.67/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN537-011-150319XE-V-1
  Khởi hành: 15/03/2019 05:30
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
2,590,000 đ
CHI TIẾT
Đà Lạt Máy Bay - Vườn Rau Thủy Canh - Đường Hầm Đất Sét (Khách Sạn 3* cao cấp. Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN533-004-150319VJ-D
  Khởi hành: 15/03/2019 06:10
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,990,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Tour Tiết Kiệm)
  
4.66/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN523-022-160319XE-V
  Khởi hành: 16/03/2019 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 358 tours  
imgLoader

Bài viết về Đà Lạt

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008