Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Du lịch Dubai

3.83/5 trong 353 Đánh giá
Dubai là một thành phố và đồng thời là một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nằm ở phía Nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập. Trong cả nước, Dubai là tiểu vương quốc có dân số đông nhất và diện tích lớn đứng nhì sau Abu Dhabi. Dubai và Abu Dhabi là hai tiểu vương quốc duy nhất có quyền phủ quyết những vấn đề chủ chốt mang tầm quan trọng quốc gia trong cơ quan lập pháp của đất nước.
Tại Dubai Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Dubai,
pin
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.42/5 trong 397 Đánh giá
code
NNSGN9308-062-060919EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 1
date
Ngày đi: 06/09/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
4.41/5 trong 398 Đánh giá
code
NNSGN9304-062-060919EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 06/09/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.51/5 trong 390 Đánh giá
code
NNSGN9308-063-130919EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 13/09/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
4.59/5 trong 377 Đánh giá
code
NNSGN9304-063-130919EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 13/09/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.52/5 trong 382 Đánh giá
code
NNSGN9308-064-190919EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 19/09/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn) - Giảm 01 triệu/khách khi thanh toán cọc trước 20/08
4.58/5 trong 374 Đánh giá
code
NNSGN9304-064-190919EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 19/09/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến : Brunei - Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé bảo tàng louvre, vé du thuyền, Tour Tiêu Chuẩn)- Giảm 02 triệu/khách khi thanh toán cọc trước 30/08
4.55/5 trong 376 Đánh giá
code
NNSGN932-023-200919BI-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/09/2019
clock
Giờ đi: 20:35
price
Giá: 37,990,000 đ
date
Số ngày: 8
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến : Brunei - Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, Tour Tiêu Chuẩn)- Giảm 02 triệu/khách khi thanh toán cọc trước 30/08
4.5/5 trong 384 Đánh giá
code
NNSGN933-023-200919BI-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 20/09/2019
clock
Giờ đi: 20:35
price
Giá: 44,990,000 đ
date
Số ngày: 8
  Giá Tốt
Dubai - Abu Dhabi - KS 4* (Tour Mua Ngay - Giá đã giảm 4,000,000đ/Khách)
4.41/5 trong 397 Đánh giá
code
NNSGN939-011-250919TG-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/09/2019
clock
Giờ đi: 10:05
price
Giá: 23,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.6/5 trong 373 Đánh giá
code
NNSGN9308-065-270919EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 27/09/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
4.61/5 trong 369 Đánh giá
code
NNSGN9304-065-270919EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 27/09/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến : Brunei - Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé bảo tàng louvre, vé du thuyền, Tour Tiêu Chuẩn)
4.63/5 trong 368 Đánh giá
code
NNSGN932-024-290919BI-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/09/2019
clock
Giờ đi: 20:35
price
Giá: 37,990,000 đ
date
Số ngày: 8
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến : Brunei - Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN933-024-290919BI-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/09/2019
clock
Giờ đi: 20:35
price
Giá: 44,990,000 đ
date
Số ngày: 8
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN9308-070-011019EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 01/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN9304-070-011019EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 01/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
4.65/5 trong 365 Đánh giá
code
NNSGN9304-066-031019EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 03/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN9308-066-031019EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến : Brunei - Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé bảo tàng louvre, vé du thuyền, Tour Tiêu Chuẩn)
4.64/5 trong 366 Đánh giá
code
NNSGN932-025-041019BI-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/10/2019
clock
Giờ đi: 20:35
price
Giá: 37,990,000 đ
date
Số ngày: 8
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến : Brunei - Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN933-025-041019BI-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/10/2019
clock
Giờ đi: 20:35
price
Giá: 44,990,000 đ
date
Số ngày: 8
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
4.67/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN9304-071-081019EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 08/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.63/5 trong 366 Đánh giá
code
NNSGN9308-071-081019EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 08/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Giá Tốt
Dubai - Abu Dhabi - KS 4* (Tour Mua Ngay - Giá đã giảm 4,000,000đ/Khách)
4.64/5 trong 367 Đánh giá
code
NNSGN939-016-091019TG-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/10/2019
clock
Giờ đi: 10:05
price
Giá: 23,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
4.68/5 trong 363 Đánh giá
code
NNSGN9304-067-101019EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 33,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 360 Đánh giá
code
NNSGN9308-067-101019EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 40,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến : Brunei - Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé bảo tàng louvre, vé du thuyền, Tour Tiêu Chuẩn)
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
NNSGN932-026-111019BI-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/10/2019
clock
Giờ đi: 20:35
price
Giá: 37,990,000 đ
date
Số ngày: 8
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến : Brunei - Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 361 Đánh giá
code
NNSGN933-026-111019BI-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/10/2019
clock
Giờ đi: 20:35
price
Giá: 44,990,000 đ
date
Số ngày: 8
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN9308-072-151019EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 15/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 38,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN9304-072-151019EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 15/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 31,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , Tour Tiêu Chuẩn)
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN9308-068-171019EK-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 17/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 40,990,000 đ
date
Số ngày: 5
  Tiêu chuẩn
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa,vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
NNSGN9304-068-171019EK-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 17/10/2019
clock
Giờ đi: 23:55
price
Giá: 33,990,000 đ
date
Số ngày: 5
« 1 2 3 4 5 6 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS