Dubai là một thành phố và đồng thời là một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nằm ở phía Nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập. Trong cả nước, Dubai là tiểu vương quốc có dân số đông nhất và diện tích lớn đứng nhì sau Abu Dhabi. Dubai và Abu Dhabi là hai tiểu vương quốc duy nhất có quyền phủ quyết những vấn đề chủ chốt mang tầm quan trọng quốc gia trong cơ quan lập pháp của đất nước.
4.36/5 trong 277 Đánh giá
pin

Trải nghiệm du lịch với video 360 độ

   |   

Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa và vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.58/5 trong 374 Đánh giá
  NNSGN930611-004-301118BI-D
  Khởi hành: 30/11/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 1
  Giảm giá khi thanh toán online
31,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, Tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.65/5 trong 366 Đánh giá
  NNSGN930622-004-301118BI-D-1
  Khởi hành: 30/11/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 2
  Giảm giá khi thanh toán online
38,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi - KS 4* (Tour Mua Ngay - Giá đã giảm 4,000,000đ/Khách, Tặng vé vườn hoa Miracle)
  
4.57/5 trong 379 Đánh giá
  NNSGN93041-016-021218EK-H
  Khởi hành: 02/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 4
  Giảm giá khi thanh toán online
24,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.63/5 trong 368 Đánh giá
  NNSGN9308-082-041218EK-D-1
  Khởi hành: 04/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 5
36,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa , vé vườn hoa Miracle và vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.64/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN9304-082-041218EK-D
  Khởi hành: 04/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
29,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa và vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 362 Đánh giá
  NNSGN930611-005-071218BI-D
  Khởi hành: 07/12/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 3
31,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.63/5 trong 365 Đánh giá
  NNSGN930622-005-071218BI-D-1
  Khởi hành: 07/12/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 3
38,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé vườn hoa Miracle và vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN9304-083-081218EK-D
  Khởi hành: 08/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 5
29,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN9308-083-081218EK-D-1
  Khởi hành: 08/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 7
36,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi - KS 4* (Tour Mua Ngay - Giá đã giảm 4,000,000đ/Khách, Tặng vé vườn hoa Miracle)
  
4.6/5 trong 371 Đánh giá
  NNSGN93041-017-111218EK-H
  Khởi hành: 11/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
24,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa và vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 361 Đánh giá
  NNSGN930611-006-141218BI-D
  Khởi hành: 14/12/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 3
31,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN930622-006-141218BI-D-1
  Khởi hành: 14/12/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 4
38,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé vườn hoa Miracle và vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN9304-085-151218EK-D
  Khởi hành: 15/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
29,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 361 Đánh giá
  NNSGN9308-085-151218EK-D-1
  Khởi hành: 15/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 7
36,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé vườn hoa Miracle và vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 362 Đánh giá
  NNSGN9304-086-181218EK-D
  Khởi hành: 18/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
33,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.67/5 trong 361 Đánh giá
  NNSGN9308-086-181218EK-D-1
  Khởi hành: 18/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
40,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn) - Giảm ngay 02 triệu khi thanh toán trước 20/11
  
4.67/5 trong 365 Đánh giá
  NNSGN930611-007-211218BI-D
  Khởi hành: 21/12/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
37,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn) - Giảm ngay 02 triệu khi thanh toán trước 20/11
  
4.68/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN930622-007-211218BI-D-1
  Khởi hành: 21/12/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
44,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé vườn hoa Miracle và vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn) - Giảm ngay 02 triệu khi thanh toán trước 20/11
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN9304-087-221218EK-D
  Khởi hành: 22/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
36,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn) - Giảm ngay 02 triệu khi thanh toán trước 20/11
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NNSGN9308-087-221218EK-D-1
  Khởi hành: 22/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 5
  Giảm giá khi thanh toán online
43,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi - Sharjah - Ajman ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)- Giảm ngay 02 triệu khi thanh toán trước 20/11
  
4.68/5 trong 362 Đánh giá
  NNSGN93067-006-241218BI-D
  Khởi hành: 24/12/2018 14:15
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 8
  Giảm giá khi thanh toán online
37,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi - Sharjah - Ajman ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn) - Giảm ngay 02 triệu khi thanh toán trước 20/11
  
4.66/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN93068-006-241218BI-D-1
  Khởi hành: 24/12/2018 14:15
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
44,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao, tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.63/5 trong 367 Đánh giá
  NNSGN930622-008-281218BI-D-1
  Khởi hành: 28/12/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
47,990,000 đ
CHI TIẾT
Brunei- Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN930611-008-281218BI-D
  Khởi hành: 28/12/2018 20:35
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
40,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé vườn hoa Miracle và vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.66/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN9304-089-281218EK-D
  Khởi hành: 28/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 5
  Giảm giá khi thanh toán online
38,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.68/5 trong 365 Đánh giá
  NNSGN9308-089-281218EK-D-1
  Khởi hành: 28/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 8
  Giảm giá khi thanh toán online
45,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN9308-090-291218EK-D-1
  Khởi hành: 29/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
45,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa, vé vườn hoa Miracle và vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NNSGN9304-090-291218EK-D
  Khởi hành: 29/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
38,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Tặng vé lên tòa tháp Burj Khalifa , vé vườn hoa Miracle và vé bảo tàng Louvre, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NNSGN9304-091-301218EK-D
  Khởi hành: 30/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
37,990,000 đ
CHI TIẾT
Dubai - Abu Dhabi ( KS 4*, Thưởng thức cà phê băng , bánh phủ vàng và buffet trưa tại khách sạn 7 sao , tặng vé vườn hoa Miracle, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN9308-091-301218EK-D-1
  Khởi hành: 30/12/2018 23:55
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
44,990,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 117 tours  
imgLoader

Tại Dubai Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Dubai,
Bài viết về Dubai

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008