Du lịch UAE (Dubai, Abu Dhabi..)

3.1/5 trong 481 Đánh giá
Dubai là một thành phố và đồng thời là một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nằm ở phía Nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập. Trong cả nước, Dubai là tiểu vương quốc có dân số đông nhất và diện tích lớn đứng nhì sau Abu Dhabi. Dubai và Abu Dhabi là hai tiểu vương quốc duy nhất có quyền phủ quyết những vấn đề chủ chốt mang tầm quan trọng quốc gia trong cơ quan lập pháp của đất nước.
Tại UAE (Dubai, Abu Dhabi..) Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Dubai,
pin
Nơi khởi hành
Từ ngày
  Hà Nội Có 18 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.52/5 trong 379 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-040-120920EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/09/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 24,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến: Bắc Phi - Trung Đông: Morocco - Dubai - Trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc Sahara***
4.52/5 trong 383 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN883-005-260920EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/09/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 59,900,000 đ
date
Số ngày: 9
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.61/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-041-260920EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/09/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 24,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.6/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-042-101020EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 10/10/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 25,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Một hành trình hai đất nước - Khám phá Nam Phi - Dubai 10 ngày 9 đêm***
4.59/5 trong 374 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN866-009-161020EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/10/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 73,900,000 đ
date
Số ngày: 10
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-043-211020EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/10/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 25,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến: Bắc Phi - Trung Đông: Morocco - Dubai - Trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc Sahara***
4.61/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN883-006-241020EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 24/10/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 59,900,000 đ
date
Số ngày: 9
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.65/5 trong 368 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-044-311020EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 31/10/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 25,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Một hành trình hai đất nước - Khám phá Nam Phi - Dubai 10 ngày 9 đêm***
4.69/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN866-010-061120EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 06/11/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 73,900,000 đ
date
Số ngày: 10
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-045-071120EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/11/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 25,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-046-141120EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/11/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 25,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-047-181120EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/11/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 25,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-048-211120EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/11/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 25,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-049-251120EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/11/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 25,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến: Bắc Phi - Trung Đông: Morocco - Dubai - Trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc Sahara***
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN883-007-281120EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/11/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 59,900,000 đ
date
Số ngày: 9
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Dubai-Abu Dhabi
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN822-050-281120EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/11/2020
clock
Giờ đi: 01:30
price
Giá: 25,500,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Một hành trình hai đất nước - Khám phá Nam Phi - Dubai 10 ngày 9 đêm***
4.66/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN866-011-251220EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/12/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 73,900,000 đ
date
Số ngày: 10
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Liên Tuyến: Bắc Phi - Trung Đông: Morocco - Dubai - Trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc Sahara***
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN883-008-281220EK-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/12/2020
clock
Giờ đi: 00:40
price
Giá: 59,900,000 đ
date
Số ngày: 9
Nơi khởi hành: Hà Nội
« 1 2 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS