Vịnh Hạ Long nơi rồng đáp xuống, là danh thắng quốc gia được xếp hạng từ năm 1962. Hạ Long có 1.969 hòn đảo, lô nhô trên mặt biển, nổi tiếng nhất là các hòn Lư Hương, Gà Chọi, Cánh Buồm, Mâm Xôi, đảo Ngọc Vừng, Ti Tốp, Tuần Châu. Hạ Long như bức tranh thủy mặc khổng lồ, tuyệt đẹp, xứng đáng là biểu tượng du lịch Việt Nam.
4.31/5 trong 1357 Đánh giá
pin
Trải nghiệm du lịch với hình ảnh 360

   |   

Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.53/5 trong 384 Đánh giá
  NDSGN189-023-190119VJ-D
  Khởi hành: 19/01/2019 06:00
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 2
  Giảm giá khi thanh toán online
9,290,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Tour Tiết Kiệm)
  
4.1/5 trong 442 Đánh giá
  NDSGN181-006-200119VJ-V
  Khởi hành: 20/01/2019 06:00
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 2
8,990,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long (Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.61/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN133-004-230119VJ-D
  Khởi hành: 23/01/2019 06:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
8,290,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long (Tour Tiêu Chuẩn) - Giờ Vàng Tour Tết
  
4.65/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN133-004-230119VJ-D-O
  Khởi hành: 23/01/2019 06:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
8,290,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan  - Chợ Phiên Bắc Hà - Yên Tử - Hạ Long  (Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.58/5 trong 372 Đánh giá
  NDSGN132-004-250119VJ-D
  Khởi hành: 25/01/2019 07:10
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
9,690,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Khách sạn 4 Sao Trọn Tour, Tour Tiêu Chuẩn)-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.64/5 trong 371 Đánh giá
  NDSGN112-004-260119VJ-D
  Khởi hành: 26/01/2019 07:05
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
8,790,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Tour Tiết Kiệm)
  
4.6/5 trong 372 Đánh giá
  NDSGN186-059-270119VJ-V
  Khởi hành: 27/01/2019 06:00
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 1
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Hải Phòng (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 1 Tết
  
4.39/5 trong 401 Đánh giá
  NDSGN131-001-050219VJ-D
  Khởi hành: 05/02/2019 05:30
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 1
  Giảm giá khi thanh toán online
11,990,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 1 tết-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.69/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN101-001-050219VJ-D-1
  Khởi hành: 05/02/2019 07:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 1 tết - GIờ Vàng Tour Tết
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN101-001-050219VJ-D-O
  Khởi hành: 05/02/2019 07:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Sapa - Fansipan - Lào Cai - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - Chùa Bái Đính - KDL Tràng An (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 3 Tết
  
4.56/5 trong 381 Đánh giá
  NDSGN189-010-070219VJ-D
  Khởi hành: 07/02/2019 06:00
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 1
  Giảm giá khi thanh toán online
13,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Hạ Long - Hang Sửng Sốt - TiTốp (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 3 tết-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.49/5 trong 382 Đánh giá
  NDSGN102-002-070219VJ-D
  Khởi hành: 07/02/2019 06:10
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 3
  Giảm giá khi thanh toán online
13,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long- Ninh Bình - Chùa Bái Đính - Tràng An (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 3 tết-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.62/5 trong 370 Đánh giá
  NDSGN100-003-070219VJ-D
  Khởi hành: 07/02/2019 09:50
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 2
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hải Phòng - Hạ Long -Yên Tử - Hà Nội - Sapa - Fansipan - Lào Cai - Đền Hùng (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 3 Tết
  
4.6/5 trong 374 Đánh giá
  NDSGN137-004-070219VJ-D
  Khởi hành: 07/02/2019 10:10
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 1
  Giảm giá khi thanh toán online
11,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - Chùa Bái Đính - KDL Tràng An - Lào Cai - Sapa - Fansipan  (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 4 Tết
  
4.58/5 trong 380 Đánh giá
  NDSGN181-012-080219VJ-D
  Khởi hành: 08/02/2019 07:10
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 2
  Giảm giá khi thanh toán online
12,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Hạ Long - Hang Sửng Sốt - TiTốp (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 4 tết - Giờ Vàng Tour Tết
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN102-003-080219VJ-D-O
  Khởi hành: 08/02/2019 07:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
12,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Hạ Long - Hang Sửng Sốt - TiTốp (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 4 tết-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.64/5 trong 375 Đánh giá
  NDSGN102-003-080219VJ-D
  Khởi hành: 08/02/2019 07:55
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
12,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long- Ninh Bình - Chùa Bái Đính - Tràng An (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 4 tết - Giờ Vàng Tour Tết
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN100-004-080219VJ-D-O
  Khởi hành: 08/02/2019 10:50
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long  (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 5 tết
  
4.63/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN136-002-090219VJ-D
  Khởi hành: 09/02/2019 06:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 2
  Giảm giá khi thanh toán online
11,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long  (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 5 tết - Giờ Vàng Tour Tết
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN136-002-090219VJ-D-O
  Khởi hành: 09/02/2019 06:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
11,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 6 tết-Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.63/5 trong 373 Đánh giá
  NDSGN101-002-100219VJ-D
  Khởi hành: 10/02/2019 07:10
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 6 tết - Giờ Vàng Tour Tết
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN101-002-100219VJ-D-O
  Khởi hành: 10/02/2019 07:10
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 7 tết
  
4.54/5 trong 378 Đánh giá
  NDSGN135-001-110219VJ-V
  Khởi hành: 11/02/2019 06:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
10,990,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long (Tour Tiết Kiệm) - Mùng 7 tết - Giờ Vàng Tour Tết
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN135-001-110219VJ-V-O
  Khởi hành: 11/02/2019 06:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
10,990,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - Chùa Bái Đính - KDL Tràng An  - Lào Cai - Sapa - Fansipan  (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 8 Tết
  
4.62/5 trong 371 Đánh giá
  NDSGN181-015-120219VJ-D
  Khởi hành: 12/02/2019 06:00
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 1
  Giảm giá khi thanh toán online
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - Chùa Bái Đính - KDL Tràng An - Lào Cai - Sapa - Fansipan  (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 8 Tết
  
4.67/5 trong 366 Đánh giá
  NDSGN181-014-120219VJ-D
  Khởi hành: 12/02/2019 06:10
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 5
  Giảm giá khi thanh toán online
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử - Thưởng Thức Mâm Cỗ Ngày Xuân (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 8 Tết -Tháng Vàng Ưu Đãi
  
4.67/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN201-004-120219VJ-D
  Khởi hành: 12/02/2019 09:45
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
9,990,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử - Thưởng Thức Mâm Cỗ Ngày Xuân (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 8 Tết - Giờ Vàng Tour Tết
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN201-004-120219VJ-D-O
  Khởi hành: 12/02/2019 09:45
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
9,990,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Thưởng Thức Mâm Cỗ Ngày Xuân (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 9 tết
  
4.65/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN233-001-130219VJ-D
  Khởi hành: 13/02/2019 06:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 8
  Giảm giá khi thanh toán online
10,590,000 đ
CHI TIẾT
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (Tour Tiêu Chuẩn) - Mùng 9 tết
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN101-005-130219VJ-D
  Khởi hành: 13/02/2019 06:10
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
9,490,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 190 tours  
imgLoader

Tại Hạ Long Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Hạ Long, Tuần Châu, Núi Yên Tử,
Để hiểu hơn về Hạ Long Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Hạ Long
Bài viết về Hạ Long

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008