Du lịch Hạ Long

4.31/5 trong 2147 Đánh giá
Vịnh Hạ Long nơi rồng đáp xuống, là danh thắng quốc gia được xếp hạng từ năm 1962. Hạ Long có 1.969 hòn đảo, lô nhô trên mặt biển, nổi tiếng nhất là các hòn Lư Hương, Gà Chọi, Cánh Buồm, Mâm Xôi, đảo Ngọc Vừng, Ti Tốp, Tuần Châu. Hạ Long như bức tranh thủy mặc khổng lồ, tuyệt đẹp, xứng đáng là biểu tượng du lịch Việt Nam.
Tại Hạ Long Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Hạ Long, Tuần Châu, Núi Yên Tử,
Để hiểu hơn về Hạ Long Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Hạ Long
pin
Nơi khởi hành
Từ ngày
  Hà Nội Có 8 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Giá Tốt
Du thuyền vịnh Hạ Long – Lan Hạ : Đảo Tuần Châu – Khu vực Ao Ếch – Hang Sáng, Tối (Trải nghiệm câu mực đen, chèo thuyền Kayak , chơi golf trên Du thuyền 5 sao Stellar)
4.62/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN308-128-080820-H
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 08/08/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 3,400,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Du thuyền vịnh Hạ Long – Lan Hạ : Đảo Tuần Châu – Khu vực Ao Ếch – Hang Sáng, Tối (Trải nghiệm câu mực đen, chèo thuyền Kayak , chơi golf trên Du thuyền 5 sao Stellar)
4.55/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN308-129-090820-H
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 09/08/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Du thuyền vịnh Hạ Long – Lan Hạ : Đảo Tuần Châu – Khu vực Ao Ếch – Hang Sáng, Tối (Trải nghiệm câu mực đen, chèo thuyền Kayak , chơi golf trên Du thuyền 5 sao Stellar)
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN308-143-170820-H
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 17/08/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Du thuyền vịnh Hạ Long – Lan Hạ : Đảo Tuần Châu – Khu vực Ao Ếch – Hang Sáng, Tối (Trải nghiệm câu mực đen, chèo thuyền Kayak , chơi golf trên Du thuyền 5 sao Stellar)
4.59/5 trong 373 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN308-133-180820-H
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 18/08/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Du thuyền vịnh Hạ Long – Lan Hạ : Đảo Tuần Châu – Khu vực Ao Ếch – Hang Sáng, Tối (Trải nghiệm câu mực đen, chèo thuyền Kayak , chơi golf trên Du thuyền 5 sao Stellar, Phòng Senior)
4.61/5 trong 368 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN308-134-190820-H
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 19/08/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 3,150,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Du thuyền vịnh Hạ Long – Lan Hạ : Đảo Tuần Châu – Khu vực Ao Ếch – Hang Sáng, Tối (Trải nghiệm câu mực đen, chèo thuyền Kayak , chơi golf trên Du thuyền 5 sao Stellar)
4.6/5 trong 369 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN308-080-200820-H
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 20/08/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Du thuyền vịnh Hạ Long – Lan Hạ : Đảo Tuần Châu – Khu vực Ao Ếch – Hang Sáng, Tối (Trải nghiệm câu mực đen, chèo thuyền Kayak , chơi golf trên Du thuyền 5 sao Stellar)
4.62/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN308-032-210820-H
chair
Số chỗ còn nhận: 2
date
Ngày đi: 21/08/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Giá Tốt
Du thuyền vịnh Hạ Long – Lan Hạ : Đảo Tuần Châu – Khu vực Ao Ếch – Hang Sáng, Tối (Trải nghiệm câu mực đen, chèo thuyền Kayak , chơi golf trên Du thuyền 5 sao Stellar, Phòng Senior)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDHAN308-138-280820-H
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 28/08/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 3,150,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Quảng Ninh Có 10 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Paradise Elegance  - Vịnh Hạ Long
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI308-004-160820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 16/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Paradise Elegance  - Vịnh Hạ Long
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI308-005-200820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 20/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Paradise Elegance  - Vịnh Hạ Long
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI308-006-210820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 21/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Paradise Elegance  - Vịnh Hạ Long
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI308-007-230820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 23/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Stellar of the Sea -Vịnh Hạ Long(Trải nghiệm chèo thuyền Kayak, chơi golf trên Du thuyền)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI309-002-250820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 25/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,790,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Stellar of the Sea -Vịnh Hạ Long(Trải nghiệm chèo thuyền Kayak, chơi golf trên Du thuyền)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI309-003-260820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 26/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,790,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Stellar of the Sea -Vịnh Hạ Long(Trải nghiệm chèo thuyền Kayak, chơi golf trên Du thuyền)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI309-004-270820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 27/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,790,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Paradise Elegance  - Vịnh Hạ Long
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI308-008-270820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 27/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Paradise Elegance  - Vịnh Hạ Long
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI308-009-280820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 28/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,490,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
  Tiết kiệm
Du thuyền 5* tàu Stellar of the Sea -Vịnh Hạ Long(Trải nghiệm chèo thuyền Kayak, chơi golf trên Du thuyền)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDQNI309-005-280820DVT-G
chair
Số chỗ còn nhận: 4
date
Ngày đi: 28/08/2020
clock
Giờ đi: 12:00
price
Giá: 2,790,000 đ
date
Số ngày: 2
Nơi khởi hành: Quảng Ninh
   Hồ Chí Minh Có 8 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Bay cùng Bamboo Airways, khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.5/5 trong 386 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN187-006-180820QH-V
chair
Số chỗ còn nhận: 7
date
Ngày đi: 18/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 8,390,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Fansipan - Yên Tử - Hạ Long (Khách Sạn 3 Sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.61/5 trong 368 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN135-011-190820VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 19/08/2020
clock
Giờ đi: 07:30
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Bay cùng Vietnam Airline, khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.55/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-156-200820VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 20/08/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 8,990,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (Khách Sạn 3 Sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.48/5 trong 388 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN106-073-200820VJ-V-9
chair
Số chỗ còn nhận: 10
date
Ngày đi: 20/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 6,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Bay cùng Vietnam Airline, khách sạn 4 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.63/5 trong 371 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-146-220820VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 22/08/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 9,290,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (Khách Sạn 3 Sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.63/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN106-074-270820VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 6,590,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (Bay cùng Vietnam Airline, khách sạn 4 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.64/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN186-147-290820VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/08/2020
clock
Giờ đi: 06:00
price
Giá: 9,290,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (Khách Sạn 4 Sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
4.63/5 trong 368 Đánh giá
code
Mã tour: NDSGN101-009-290820VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 6,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Vinh Có 2 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Vinh - Hạ Long - Vinh
4.67/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN315-010-200820XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3,050,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Tiết kiệm
Vinh - Hạ Long - Vinh
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDNAN315-011-270820XE-G
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3,050,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Cần Thơ Có 2 tour khởi hành vào thời gian bạn chọn
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Hà Nội - Sapa - Yên Tử - Hạ Long (ks 3 sao & 4 sao, tour tiết kiệm) - Bay Vietnam Airlines
4.52/5 trong 383 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH117-006-200820VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 20/08/2020
clock
Giờ đi: 10:00
price
Giá: 7,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiết kiệm
Cần Thơ - Hà Nội - Sapa - đỉnh Fansipan - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (ks 3 sao & 4 sao, tour tiết kiệm) -Bay hàng không Vietnam Airlines
4.57/5 trong 376 Đánh giá
code
Mã tour: NDCTH122-014-250820VN-V
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 25/08/2020
clock
Giờ đi: 10:00
price
Giá: 8,490,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Cần Thơ
« 1 2 3 4 5 6 »
 

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS