Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Du lịch Malaysia

4.01/5 trong 1137 Đánh giá
Du lịch Malaysia: Malaysia là tập hợp văn hóa phong phú, bán đảo Mã Lai chịu ảnh hưởng của người Malaysia, người Hoa và người Ấn, còn bán đảo Borneo là rừng nhiệt đới với đười ươi, núi đá và những bộ lạc ít người. Nằm giữa là vô vàn những vùng văn hóa khác biệt, từ đô thị sầm uất Kualar Lumpur cho tới những bản làng xa xôi Sarawak.
pin
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia ***
4.64/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-020-160420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/04/2020
clock
Giờ đi: 10:30
price
Giá: 14,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ****
4.63/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-018-180420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/04/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 13,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia ***
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-021-230420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/04/2020
clock
Giờ đi: 10:30
price
Giá: 14,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-019-250420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/04/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 13,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia ***
4.65/5 trong 364 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-015-280420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/04/2020
clock
Giờ đi: 10:40
price
Giá: 17,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-006-280420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/04/2020
clock
Giờ đi: 15:25
price
Giá: 18,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-012-280420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/04/2020
clock
Giờ đi: 15:25
price
Giá: 18,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia ***
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-016-290420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/04/2020
clock
Giờ đi: 10:40
price
Giá: 17,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-009-290420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/04/2020
clock
Giờ đi: 15:25
price
Giá: 18,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-007-290420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/04/2020
clock
Giờ đi: 15:25
price
Giá: 18,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-010-290420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 29/04/2020
clock
Giờ đi: 15:25
price
Giá: 18,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-017-300420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/04/2020
clock
Giờ đi: 10:40
price
Giá: 17,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-008-300420VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/04/2020
clock
Giờ đi: 15:25
price
Giá: 17,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-020-020520VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/05/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 13,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-022-070520VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 07/05/2020
clock
Giờ đi: 10:30
price
Giá: 14,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-021-090520VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 09/05/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 13,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Singapore - Malaysia - Bay Thẳng cùng Jetstar - Tham Quan Thủy Cung S.E.A Aquarium ( Siêu Tiết kiệm )
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNDNG240-014-1205203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/05/2020
clock
Giờ đi: 20:50
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-023-140520VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/05/2020
clock
Giờ đi: 10:30
price
Giá: 14,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-022-160520VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 16/05/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 13,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Singapore - Malaysia - Bay Thẳng cùng Jetstar - Tham Quan Thủy Cung S.E.A Aquarium ( Siêu Tiết kiệm )
4.67/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NNDNG240-015-1905203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/05/2020
clock
Giờ đi: 20:50
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-024-210520VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/05/2020
clock
Giờ đi: 10:30
price
Giá: 14,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Singapore - Malaysia - Bay Thẳng cùng Jetstar - Tham Quan Thủy Cung S.E.A Aquarium ( Siêu Tiết kiệm )
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNQNG240-005-2105203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/05/2020
clock
Giờ đi: 21:15
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Quảng Ngãi
  Tiêu chuẩn
Malaysia - Singapore ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN204-023-230520VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 23/05/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 13,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN252-002-260520SQMH-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/05/2020
clock
Giờ đi: 12:35
price
Giá: 13,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiết kiệm
Singapore - Malaysia - Bay Thẳng cùng Jetstar - Tham Quan Thủy Cung S.E.A Aquarium ( Siêu Tiết kiệm )
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNDNG240-016-2605203K-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/05/2020
clock
Giờ đi: 20:50
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Đà Nẵng
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-025-280520VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/05/2020
clock
Giờ đi: 10:30
price
Giá: 14,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN252-003-300520SQMH-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/05/2020
clock
Giờ đi: 12:35
price
Giá: 13,900,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNSGN220-058-020620VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/06/2020
clock
Giờ đi: 09:00
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN253-026-020620VN-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/06/2020
clock
Giờ đi: 10:30
price
Giá: 15,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
  Tiêu chuẩn
Singapore - Malaysia
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHAN252-004-020620SQMH-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 02/06/2020
clock
Giờ đi: 12:35
price
Giá: 14,500,000 đ
date
Số ngày: 6
Nơi khởi hành: Hà Nội
« 1 2 3 4 5 6 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS

zalo messenger