facebook
Biển Nha Trang tuyệt vời với Vinpearl Nha Trang 5* sang trọng, hòn Mun Hòn Tằm nước trong veo và san hô lộng lẫy, cùng với vịnh Ninh Vân, vịnh Vân Phong hoang sơ và thuần khiết. Viện Hải dương học Nha Trang có trên 20.000 mẫu sinh vật dưới nước, tháp Bà Ponagar hoàn mỹ của người Chăm, cảng Vũng Rô, làng Đại Lãnh và chợ Đầm nhộn nhịp.
4.92/5 trong 1904 Đánh giá
pin
Trải nghiệm du lịch với hình ảnh 360

   |   

Nha Trang - Hòn Lao - Vinpearl Land (Máy Bay. Khách Sạn 3*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN505-029-220618VJ-V
  Khởi hành: 22/06/2018 12:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 5
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Tằm (Xe. Khách Sạn 2*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN510-037-230618XE-V
  Khởi hành: 23/06/2018 05:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Tằm (Xe. Khách Sạn 3*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN510-037-230618XE-V-1
  Khởi hành: 23/06/2018 05:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 4
  Giảm giá khi thanh toán online
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 3*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN523-045-230618XE-V-1
  Khởi hành: 23/06/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 4
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 2*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN523-045-230618XE-V
  Khởi hành: 23/06/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
3,790,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Thác YangBay - KDL Trăm Trứng (Máy Bay. Khách Sạn 3*. Tour Tiết Kiệm )
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN506-037-230618VJ-V
  Khởi hành: 23/06/2018 12:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 4
  Giảm giá khi thanh toán online
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 2*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN523-046-270618XE-V
  Khởi hành: 27/06/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
3,790,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 4*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN523-046-270618XE-V-2
  Khởi hành: 27/06/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 3
5,190,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 3*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN523-046-270618XE-V-1
  Khởi hành: 27/06/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Lao - Vinpearl Land (Máy Bay. Khách Sạn 3*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN505-030-270618VJ-V
  Khởi hành: 27/06/2018 12:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 2
  Giảm giá khi thanh toán online
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Lao (Xe. Khách Sạn 2*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN511-014-280618XE-V
  Khởi hành: 28/06/2018 05:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 3
  Giảm giá khi thanh toán online
3,190,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Lao (Xe. Khách Sạn 4*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN511-014-280618XE-V-2
  Khởi hành: 28/06/2018 05:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 2
  Giảm giá khi thanh toán online
4,790,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Lao (Xe. Khách Sạn 3*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN511-014-280618XE-V-1
  Khởi hành: 28/06/2018 05:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 8
  Giảm giá khi thanh toán online
3,790,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Tằm - Vinpearl Land (Máy Bay. Khách Sạn 3*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN504-018-280618VJ-V
  Khởi hành: 28/06/2018 12:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - KDL Diamond Bay- Vinpearl Land (Khởi hành tối 3N-3Đ. Tour Mua Ngay)
  
4.64/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN5121-001-280618XE-H
  Khởi hành: 28/06/2018 21:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Lao - Vinpearl Land (Máy Bay. Khách Sạn 3*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NDSGN505-031-290618VJ-V
  Khởi hành: 29/06/2018 12:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 7
  Giảm giá khi thanh toán online
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Tằm (Xe. Khách Sạn 2*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN510-038-300618XE-V
  Khởi hành: 30/06/2018 04:30
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 6
  Giảm giá khi thanh toán online
3,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 2*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN523-047-300618XE-V
  Khởi hành: 30/06/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
3,790,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 3*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.66/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN523-047-300618XE-V-1
  Khởi hành: 30/06/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Tằm (Xe. Khách Sạn 3*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NDSGN510-038-300618XE-V-1
  Khởi hành: 30/06/2018 05:00
  Số ngày: 4
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
3,990,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 4*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 364 Đánh giá
  NDSGN523-047-300618XE-V-2
  Khởi hành: 30/06/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
5,190,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Hòn Tằm - Vinpearl Land (Máy Bay. Khách Sạn 3*. Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NDSGN504-020-300618VJ-V
  Khởi hành: 30/06/2018 12:45
  Số ngày: 3
  Số chỗ còn nhận: 9
  Giảm giá khi thanh toán online
4,590,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 4*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.58/5 trong 373 Đánh giá
  NDSGN523-052-020718XE-V-2
  Khởi hành: 02/07/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 6
5,190,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 2*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 365 Đánh giá
  NDSGN523-052-020718XE-V
  Khởi hành: 02/07/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
3,790,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 3*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.64/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN523-052-020718XE-V-1
  Khởi hành: 02/07/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 2*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.68/5 trong 363 Đánh giá
  NDSGN523-101-040718XE-V
  Khởi hành: 04/07/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 8
3,790,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 4*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NDSGN523-101-040718XE-V-2
  Khởi hành: 04/07/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
5,190,000 đ
CHI TIẾT
Nha Trang - Đà Lạt (Khách sạn 3*)(Tour Tiết Kiệm)
  
4.67/5 trong 362 Đánh giá
  NDSGN523-101-040718XE-V-1
  Khởi hành: 04/07/2018 05:00
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 9
4,390,000 đ
CHI TIẾT
Liên Tuyến Trung Bắc: Nha Trang -Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường & Phong Nha - Bà Nà - Hội An - Hà Nội - Sapa - Hạ Long - Ninh Bình (Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.63/5 trong 369 Đánh giá
  NDSGN165-021-040718-D
  Khởi hành: 04/07/2018 05:15
  Số ngày: 14
  Số chỗ còn nhận: 6
22,990,000 đ
CHI TIẾT
Liên Tuyến Miền Trung: Nha Trang - Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường & Phong Nha - Bà Nà - Hội An ( Tour Tiêu Chuẩn )
  
4.65/5 trong 367 Đánh giá
  NDSGN160-022-040718-D
  Khởi hành: 04/07/2018 05:15
  Số ngày: 8
  Số chỗ còn nhận: 5
13,990,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 399 tours  
imgLoader

Tại Nha Trang Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Hòn Tằm, White Sand Dốc Lết, Lặn Biển, Nha Trang, Hòn Lao, Vinpearl Land, Đầm Nha Phu, Suối khoáng nóng I-Resort, Hòn Chồng, Điệp Sơn,
Để hiểu hơn về Nha Trang Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Nha Trang
Bài viết về Nha Trang

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008