Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Du lịch nước ngoài Nơi khởi hành Hải Phòng Trang 1

  Tiết kiệm
SIÊU KHUYẾN MẠI VTV FAIR 2019’ từ ngày 01-02/11/2019: Seoul - Nami - Lotte World (Tặng vé xem Drawing show)
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-064-111219VJ-V
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 11/12/2019
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 9,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok- Pattaya-Cố đô Ayutthaya-Đảo san hô - Tượng phật 4 mặt - 5 ngày KS 3*
4.64/5 trong 370 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH111-026-251219VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/12/2019
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 6,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Seoul - Nami - Lotte World (Tặng vé xem Drawing show)
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-066-251219VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 25/12/2019
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 12,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
TẾT DƯƠNG LỊCH: Seoul - Jeju - Everland - Nami (Tặng vé xem Painters hero show)
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH618-047-271219VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 27/12/2019
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 18,998,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
TẾT DƯƠNG LỊCH: Seoul - Nami - Lotte World (Tặng vé xem Drawing show)
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-067-281219VJ-D
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 28/12/2019
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 14,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Jeju - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH618-001-140120VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 14/01/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 18,998,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
TẾT ÂM LỊCH: Seoul - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-038-250120VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 25/01/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 14,998,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Jeju - Nami - Everland
4.7/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH618-002-040220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 04/02/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 18,998,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Wat arun – tìm về chốn bình yên *** Giảm 400.000 cho 5 khách thanh toán đầu tiên ***
4.69/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH105-001-050220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 05/02/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-001-050220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 05/02/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành cổ Muang Boran ** Giảm 400.000 cho 5 khách thanh toán đầu tiên ***
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-001-120220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/02/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-002-120220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 12/02/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Jeju - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH618-003-180220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 18/02/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 18,998,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Wat arun – tìm về chốn bình yên *** Giảm 400.000 cho 5 khách thanh toán đầu tiên ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH105-002-190220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 19/02/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành cổ Muang Boran ** Giảm 400.000 cho 5 khách thanh toán đầu tiên ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-002-260220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/02/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-003-260220VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 26/02/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Jeju - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH618-004-030320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 03/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 18,998,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Wat arun – tìm về chốn bình yên *** Giảm 400.000 cho 5 khách thanh toán đầu tiên ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH105-003-040320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/03/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-004-040320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 04/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành cổ Muang Boran ** Giảm 400.000 cho 5 khách thanh toán đầu tiên ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-003-110320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/03/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-005-110320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 11/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Wat arun – tìm về chốn bình yên *** Giảm 400.000 cho 5 khách thanh toán đầu tiên ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH105-004-180320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 18/03/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-006-180320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 18/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Jeju - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH618-005-240320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 24/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 18,998,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Bangkok - Pattaya: Khám phá thành cổ Muang Boran ** Giảm 400.000 cho 5 khách thanh toán đầu tiên ***
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH100-004-250320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/03/2020
clock
Giờ đi: 12:15
price
Giá: 5,798,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH614-007-250320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 25/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 11,990,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo ( Ngắm hoa anh đào)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH634-001-290320VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 29/03/2020
clock
Giờ đi: 00:30
price
Giá: 39,998,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
 Seoul - Jeju - Nami - Everland
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH618-006-310320VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 31/03/2020
clock
Giờ đi: 23:30
price
Giá: 18,998,000 đ
date
Số ngày: 7
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Osaka - Kyoto - Núi Phú Sỹ - Tokyo ( Ngắm hoa anh đào)
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NNHPH634-002-020420VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 5
date
Ngày đi: 02/04/2020
clock
Giờ đi: 00:30
price
Giá: 39,998,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Hải Phòng
« 1 2 3 4 »

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS

zalo messenger
Thông báo