Du lịch Châu Úc: là một châu lục bao phủ Australia (Úc) lục địa và là châu có diện tích nhỏ nhất trong 5 châu lục nhưng nó lại được nhớ nhất bởi vì đây cũng chính là hòn đảo lớn nhất thế giới. Vietravel đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các tour du lịch châu Úc, với các điểm du lịch tham quan và trải nghiệm thật độc đáo.
3.74/5 trong 1053 Đánh giá
pin

Trải nghiệm du lịch với video 360 độ

   |   

Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
  
4.62/5 trong 370 Đánh giá
  NNSGN992-005-300719XE
  Khởi hành: 30/07/2019 09:00
  Số ngày: 1
  Số chỗ còn nhận: 5
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN992-006-310719XE
  Khởi hành: 31/07/2019 09:00
  Số ngày: 1
  Số chỗ còn nhận: 5
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney - Blue Mountains - Canberra - Melbourne  - Mt. Buller Snowy ( Trượt Tuyết Mùa Hè, Tour Tiêu Chuẩn)
  
4.57/5 trong 377 Đánh giá
  NNSGN914-006-040819VN-D
  Khởi hành: 04/08/2019 21:25
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 1
51,990,000 đ
CHI TIẾT
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
  
4.58/5 trong 373 Đánh giá
  NNSGN992-007-060819XE
  Khởi hành: 06/08/2019 09:00
  Số ngày: 1
  Số chỗ còn nhận: 5
  Giảm giá khi thanh toán online
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN992-009-140819XE
  Khởi hành: 14/08/2019 09:00
  Số ngày: 1
  Số chỗ còn nhận: 5
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney - Blue Mountains - Canberra - Melbourne - Mt. Buller Snowy ( Trượt Tuyết Mùa Hè, Tour Tiết Kiệm) : Thưởng ngoạn Hoa Anh Đào
  
4.42/5 trong 395 Đánh giá
  NNSGN9031-001-140819SQ-V
  Khởi hành: 14/08/2019 19:40
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 3
46,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney - Wollongong - Jervis bay (Tour Mua Ngay - Giá đã giảm 3,000,000đ /Khách): Thường ngoạn Hoa Anh Đào
  
4.42/5 trong 404 Đánh giá
  NNSGN9092-006-160819JQ-H
  Khởi hành: 16/08/2019 22:35
  Số ngày: 5
  Số chỗ còn nhận: 7
29,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Mt.Buller Snowy - Sydney (Trượt tuyết mùa hè,01 ngày tự do Sydney,Tour Giá Sốc)
  
4.67/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN9108-011-190819JQ-H-1
  Khởi hành: 19/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 5
39,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Mt.Buller Snowy - Sydney - Blue Mountain (Trượt tuyết mùa hè,Tour Giá Sốc) : Thưởng ngoạn Hoa Anh Đào
  
4.52/5 trong 386 Đánh giá
  NNSGN91091-011-190819JQ-H
  Khởi hành: 19/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 6
43,990,000 đ
CHI TIẾT
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN992-010-210819XE
  Khởi hành: 21/08/2019 09:00
  Số ngày: 1
  Số chỗ còn nhận: 5
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Mt. Buller Snowy - Sydney ( 01 ngày tự do,Trượt Tuyết Mùa Hè, Tour Giá Sốc)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NNSGN9193-001-210819VN-H-2
  Khởi hành: 21/08/2019 21:05
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 5
40,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Mt. Buller Snowy - Sydney - Blue Mountains ( Trượt Tuyết Mùa Hè, Tour Giá Sốc) - Giảm 02 triệu/khách khi thanh toán trước 15/07
  
4.68/5 trong 361 Đánh giá
  NNSGN9191-001-210819VN-H
  Khởi hành: 21/08/2019 21:05
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 9
44,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Sydney (02 ngày tự do,Tour Giá Sốc)
  
4.69/5 trong 361 Đánh giá
  NNSGN9194-001-210819VN-H-3
  Khởi hành: 21/08/2019 21:05
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 5
35,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Sydney - Blue Mountains ( 01 ngày tự do,Tour Giá Sốc)
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN9192-001-210819VN-H-1
  Khởi hành: 21/08/2019 21:05
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 5
39,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney - Canberra - Melbourne - Mt. Buller Snowy ( Trượt Tuyết Mùa Hè, Tour Tiết Kiệm) - Lễ 2/9
  
4.62/5 trong 372 Đánh giá
  NNSGN9032-002-270819SQ-V-1
  Khởi hành: 27/08/2019 19:40
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 5
40,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney - Blue Mountains - Canberra - Melbourne - Mt. Buller Snowy ( Trượt Tuyết Mùa Hè,  Tour Tiết Kiệm) - Lễ 2/9
  
4.65/5 trong 367 Đánh giá
  NNSGN903-002-270819SQ-V
  Khởi hành: 27/08/2019 19:40
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 4
46,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney - Blue Mountains  - canberra - Melbourne  - Mt. Buller Snowy ( Trượt Tuyết Mùa Hè, Tour Tiêu Chuẩn) - Lễ 2/9
  
4.69/5 trong 362 Đánh giá
  NNSGN914-007-270819VN-D
  Khởi hành: 27/08/2019 21:25
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 9
51,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Mt. Buller Snowy - Sydney - Blue Mountains ( Trượt Tuyết Mùa Hè, Tour Giá Sốc) - Lễ 2/9
  
4.68/5 trong 360 Đánh giá
  NNSGN9191-002-290819VN-H
  Khởi hành: 29/08/2019 21:05
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 9
44,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Sydney - Blue Mountain (01 ngày tự do Melbourne, Tour Giá Sốc) -Lễ 2/9
  
4.66/5 trong 363 Đánh giá
  NNSGN9107-012-290819JQ-H-2
  Khởi hành: 29/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 5
38,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Mt.Buller Snowy - Sydney (Trượt tuyết mùa hè,01 ngày tự do Sydney,Tour Giá Sốc) -Lễ 2/9
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NNSGN9108-012-290819JQ-H-1
  Khởi hành: 29/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 5
39,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Sydney (02 ngày tự do,Tour Giá Sốc)- Lễ 2/9
  
4.67/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN9104-012-290819JQ-H-3
  Khởi hành: 29/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 4
35,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Mt.Buller Snowy - Sydney - Blue Mountain (Trượt tuyết mùa hè,Tour Giá Sốc) - Lễ 2/9
  
4.69/5 trong 360 Đánh giá
  NNSGN9109-012-290819JQ-H
  Khởi hành: 29/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 9
43,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney - Melbourne  (02 ngày tự do,Tour Giá Sốc) - Lễ 2/9
  
4.66/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN9233-006-300819JQ-H-3
  Khởi hành: 30/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 5
35,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney - Blue Mountain - Melbourne  (01 ngày tự do Melbourne,Tour Giá Sốc) - Lễ 2/9
  
4.67/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN9232-006-300819JQ-H-2
  Khởi hành: 30/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 5
38,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney - Blue Mountain - Melbourne - Mt. Buller Snowy (Trượt Tuyết Mùa Hè, Tour Giá Sốc) - Lễ 2/9
  
4.65/5 trong 364 Đánh giá
  NNSGN923-006-300819JQ-H
  Khởi hành: 30/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 9
43,990,000 đ
CHI TIẾT
Sydney  - Melbourne - Mt. Buller Snowy (Trượt Tuyết Mùa Hè, 01 ngày tự do Sydney,Tour Giá Sốc) - Lễ 2/9
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN9231-006-300819JQ-H-1
  Khởi hành: 30/08/2019 22:35
  Số ngày: 7
  Số chỗ còn nhận: 5
39,990,000 đ
CHI TIẾT
Tour học tập tại Melbourne- Tham quan Đại Học Southern Cross – Dự Án Welsh Group
  
4.7/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN992-011-310819XE
  Khởi hành: 31/08/2019 09:00
  Số ngày: 1
  Số chỗ còn nhận: 5
1,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Sydney (02 ngày tự do,Tour Giá Sốc)
  
4.7/5 trong 360 Đánh giá
  NNSGN9213-001-100919VN-H-3
  Khởi hành: 10/09/2019 21:05
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 5
36,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Sydney - Blue Mountains (01 ngày tự do,Tour Giá Sốc)
  
4.7/5 trong 358 Đánh giá
  NNSGN9211-001-100919VN-H-1
  Khởi hành: 10/09/2019 21:05
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 3
40,990,000 đ
CHI TIẾT
Melbourne - Dandenong - Yarra Valley - Sydney (01 ngày tự do,Tour Giá Sốc)
  
4.69/5 trong 359 Đánh giá
  NNSGN9212-001-100919VN-H-2
  Khởi hành: 10/09/2019 21:05
  Số ngày: 6
  Số chỗ còn nhận: 5
40,990,000 đ
CHI TIẾT
Xem thêm 156 tours  
imgLoader

Tại Úc Bạn có thể thăm quan các điểm đến sau Brisbane, Canberra, Goldcoast, Melbourne, Sydney, Vịnh Jervis, Adelade, Cairns, Wollongong, Bacchus Marsh, Ballarat, Sealife aquarium, Úc, Central Coast, Tasmania, Perth, Fremantle,
Để hiểu hơn về Úc Mời bạn tham khảo Kinh nghiệm du lịch Úc
Bài viết về Úc

Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này

Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010

Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008