Tìm kiếm
Bộ lọc tìm kiếm
Theo giá:
Số ngày:
Máy bay
Ô tô
Còn chỗ
Hết chỗ

Du lịch trong nước Nơi khởi hành Long Xuyên Trang 1

  Tiết kiệm
Phú Quốc * Thiên Đường Đảo Ngọc * KS 3 sao * siêu tiết kiệm
4.63/5 trong 366 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNl106-021-251019TAU-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 25/10/2019
clock
Giờ đi: 03:30
price
Giá: 3,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên - Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh – Nhà Thờ Tân Định – Bảo Tàng Tranh 3D
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL121-005-261019XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 26/10/2019
clock
Giờ đi: 05:00
price
Giá: 799,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Tiết kiệm
Phú Quốc * Thiên Đường Đảo Ngọc * KS 3 sao * siêu tiết kiệm
4.64/5 trong 365 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNl106-022-151119TAU-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 15/11/2019
clock
Giờ đi: 03:30
price
Giá: 3,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên - Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Hội An - Bảo Tàng Tranh 3D - KDL Thần Tài ** Tặng show ký ức Hội An** (Khách sạn 3*) - Giảm giá sốc
4.63/5 trong 367 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNl120-004-201119VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/11/2019
clock
Giờ đi: 09:55
price
Giá: 7,890,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Đà Lạt * Thác Datanla – Vườn rau thủy canh - Đường Hầm Đất Sét ** Giá Sốc ** (03 ngày 03 đêm)**
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNl107-010-201119XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/11/2019
clock
Giờ đi: 21:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Đà Lạt: Cơ Sở Tranh Bướm Nghệ Thuật Ánh Kim – Chùa Di Đà – Vườn Cổ Tích Fairytale Land – Green Box Cofe – Thiền Viện Trúc Lâm  ** Giá Sốc **
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL1071-004-211119XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/11/2019
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Tiết kiệm
Phú Quốc * Thiên Đường Đảo Ngọc * KS 3 sao * siêu tiết kiệm
4.66/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNl106-023-291119TAU-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 29/11/2019
clock
Giờ đi: 03:30
price
Giá: 3,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên - Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh – Nhà Thờ Tân Định – Bảo Tàng Tranh 3D
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL121-001-301119XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 30/11/2019
clock
Giờ đi: 05:00
price
Giá: 799,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Tiết kiệm
Phú Quốc * Thiên Đường Đảo Ngọc * KS 3 sao * siêu tiết kiệm
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNl106-024-061219TAU-V
chair
Hết chỗ
date
Ngày đi: 06/12/2019
clock
Giờ đi: 03:30
price
Giá: 3,190,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên - Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Hội An - Bảo Tàng Tranh 3D - KDL Thần Tài ** Tặng show ký ức Hội An** (Khách sạn 3*) - Giảm giá sốc
4.68/5 trong 362 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNl120-005-111219VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/12/2019
clock
Giờ đi: 09:55
price
Giá: 7,890,000 đ
date
Số ngày: 5
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Đà Lạt * Thác Datanla – Vườn rau thủy canh - Đường Hầm Đất Sét ** Giá Sốc ** (03 ngày 03 đêm)**
4.68/5 trong 360 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNl107-011-111219XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 11/12/2019
clock
Giờ đi: 21:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Đà Lạt: Cơ Sở Tranh Bướm Nghệ Thuật Ánh Kim – Chùa Di Đà – Vườn Cổ Tích Fairytale Land – Green Box Cofe – Thiền Viện Trúc Lâm  ** Giá Sốc **
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL1071-005-121219XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 12/12/2019
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 2,990,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Đà Lạt: Cơ Sở Tranh Bướm Nghệ Thuật Ánh Kim – Chùa Di Đà – Vườn Cổ Tích Fairytale Land – Green Box Cofe – Thiền Viện Trúc Lâm  ** Giá Sốc ** Tết Tây
4.68/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL1071-006-271219XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 27/12/2019
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 3,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Tiết kiệm
Phú Quốc * Thiên Đường Đảo Ngọc * KS 3 sao * siêu tiết kiệm * Tết Tây
4.66/5 trong 363 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL106-025-281219TAU-V
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 28/12/2019
clock
Giờ đi: 03:30
price
Giá: 3,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên - Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh – Nhà Thờ Tân Định – Bảo Tàng Tranh 3D
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL121-002-281219XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/12/2019
clock
Giờ đi: 05:00
price
Giá: 799,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Long Xuyên - Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh – Nhà Thờ Tân Định – Bảo Tàng Tranh 3D   * Tết Tây
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL121-003-010120XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 01/01/2020
clock
Giờ đi: 05:00
price
Giá: 899,000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Giá Tốt
Đà Lạt: Cơ Sở Tranh Bướm Nghệ Thuật Ánh Kim – Chùa Di Đà – Vườn Cổ Tích Fairytale Land – Green Box Cofe – Thiền Viện Trúc Lâm  ** Giá Sốc ** Tối Mùng 1
4.69/5 trong 361 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL1071-001-250120XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 25/01/2020
clock
Giờ đi: 20:00
price
Giá: 3,690,000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Tiết kiệm
Phú Quốc * Thiên Đường Đảo Ngọc * KS 3 sao * siêu tiết kiệm * Mùng 2 Tết
4.69/5 trong 359 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL106-001-260120TAU-V
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 26/01/2020
clock
Giờ đi: 03:30
price
Giá: 3,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Long Xuyên
  Tiết kiệm
Phú Quốc * Thiên Đường Đảo Ngọc * KS 3 sao * siêu tiết kiệm * Mùng 3 Tết
4.7/5 trong 358 Đánh giá
code
Mã tour: NDAGNL106-002-270120TAU-V
chair
Số chỗ còn nhận: 8
date
Ngày đi: 27/01/2020
clock
Giờ đi: 03:30
price
Giá: 3,990,000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Long Xuyên

Ứng dụng di động

Tải ứng dụng

line

hoặc quét QR-code

Android

line

iOS

zalo messenger sphone