Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/11/2017 19:50 Đến: 16/11/2017 07:45 Chuyến bay: SQ185+SQ362
Ngày về: 23/11/2017 12:30 Đến: 24/11/2017 11:00 Chuyến bay: SQ351+SQ178

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/11/2017 15:50
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 09/11/2017 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 133,990,000 đ 100,492,496 đ 40,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 18,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 120,000,000 đ 90,000,000 đ 36,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 18,000,000 đ

  Ghi chú

Quá cảnh SIngapore: chiều đi 1h40', chiều về 2h20'