Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 30/01/2019 21:40 Đến: 31/01/2019 05:25 Chuyến bay: TK166
Ngày về: 07/02/2019 02:30 Đến: 07/02/2019 16:50 Chuyến bay: TK168

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 30/01/2019 19:30
Nơi tập trung Vietravel
Ngày giờ họp đoàn 18/01/2019 15:00

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 33,990,000 đ 28,891,500 đ 10,197,000 đ
Phụ thu xăng dầu & Bảo hiểm hàng không 0 đ 0 đ 0 đ
Lệ phí sân bay 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 0 đ 0 đ 0 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Land tour

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Giá tour cơ bản 20,000,000 đ 15,000,000 đ 6,000,000 đ
Phụ thu visa (Nếu có) 1,600,000 đ 1,600,000 đ 1,600,000 đ
Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,480,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,000,000 đ

  Ghi chú

nhận khách khai e-visa